Benoeming J.E.E. Keunen en tijdelijke benoeming H.A. Berkhout tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad benoemde op 26 oktober de heer J.E.E. Keunen als Eerste Kamerlid voor de VVD. De vacature was ontstaan door het vertrek van de heer R. Wever. Ook besloot de Kiesraad tot de tijdelijke benoeming van de heer H.A. Berkhout als Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie. Deze vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw A. Nanninga van 26 oktober 2020 tot en met 14 februari 2021.

Beeld: ©Rijksoverheid / Najib Nafid

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt, heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten.
Benoeming als Eerste Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.