Kiesraad stemt in met geven keuze aan gemeenten: wel/niet centraal tellen

Gemeenten mogen zelf kiezen of ze bij verkiezingen centraal tellen of (volledig) tellen in de stembureaus. Dit is de kern van een (3e) versie van een conceptwetsvoorstel over de aanpassing procedure vaststelling uitslag. De Kiesraad kan zich vinden in die keuzevrijheid, valt te lezen in een advies over dit wetsvoorstel. Gemeenten kunnen immers goed inschatten welke telmethode in hun geval het best uitvoerbaar is. Aangezien kiezers straks geïnformeerd worden waar en wanneer de telling plaatsvindt, voorziet de Kiesraad geen verwarring.

©Kiesraad

De Kiesraad adviseert verder om het gemeentelijke stembureau bij beide telmethodes eenzelfde controle op de uitslagen te laten doen. Daarnaast wordt (opnieuw) het belang van digitale telbestanden benadrukt. Deze heeft het centraal stembureau (de Kiesraad) nodig voor het controleren van uitslagen.

Derde versie wetsvoorstel

De Kiesraad heeft twee keer eerder advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel over de aanpassing procedure verkiezingsuitslag. In deze derde versie van het wetsvoorstel kunnen gemeenten beslissen of ze al dan niet centraal tellen. In beide gevallen blijft het zo dat het centraal stembureau de uitslagen rechtstreeks van gemeenten ontvangt, zonder tussenkomst van een hoofdstembureau.

Elektronisch tellen

De Kiesraad ziet centraal tellen als opmaat in de richting van elektronisch tellen. Geadviseerd wordt daarom om de ervaringen met centraal tellen te betrekken bij de oriëntatie op elektronisch tellen.