Tweede advies over conceptwetsvoorstel aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Alle gemeenten gaan straks centraal tellen. De hoofdstembureaus worden afgeschaft. En er komen meer mogelijkheden om eventuele fouten die worden gemaakt bij het tellen van uitslagen te corrigeren. Dit zijn enkele elementen uit (de tweede versie) van een conceptwetsvoorstel ter verbetering van de procedure voor vaststelling van de uitslag. In zijn advies over dit wetsvoorstel geeft de Kiesraad aan in grote lijnen in te stemmen met deze wijzigingen, maar vraagt aandacht voor enkele knelpunten.