Advies over conceptwetsvoorstel aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag

De Kiesraad heeft geadviseerd over een conceptwetsvoorstel dat een nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen bevat. Ook de Raad is voorstander van een modernere, transparantere procedure en kan zich onder voorwaarden vinden in de nieuwe gemeentelijk stembureaus en de afschaffing van hoofdstembureaus. Wel roept het voorstel de nodige vragen op. Het gemeentelijk stembureau krijgt onder andere tot taak de juistheid van het tellen van de stemmen door de stembureaus te onderzoeken. Het is niet duidelijk welke fouten het gemeentelijk stembureau bij zijn controle van processen-verbaal van de stembureaus moet herstellen.