Definitieve uitslagen waterschapsverkiezingen 25 maart

Op maandagochtend 25 maart stellen de centraal stembureaus van alle waterschappen in een openbare zitting de officiële uitslag van de verkiezingen per waterschap vast. Hierna plaatst de Kiesraad de uitslagen van de waterschapsverkiezingen op zijn website.

Tijdens de openbare zittingen stellen de centraal stembureaus van elk waterschap de officiële uitslag vast. Hierbij stelt elk centraal stembureau het aantal uitgebrachte stemmen vast in het waterschap, het aantal blanco stemmen, het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht en het aantal ongeldige stemmen. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Kiezers kunnen wel tijdens deze zitting mondeling eventuele bezwaren indienen over de stemming of de uitslag. Van de zitting maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op. De centraal stembureaus zetten het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag direct na hun zitting op internet.

Andere verkiezingen 20 maart

Op 20 maart worden ook provinciale statenverkiezingen gehouden en verkiezingen voor de eilandsraden op Bonaire en Saba en kiescollegeverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De uitslagen van de provinciale statenverkiezingen en kiescollegeverkiezingen worden op maandag 25 maart in een apart nieuwsbericht gepubliceerd.

Verkiezingsuitslagen in databank

De Kiesraad zet op een later moment de verkiezingsuitslagen van de waterschapsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen (op het niveau van gemeenten), kiescollegeverkiezingen en eilandsraadsverkiezingen in de databank verkiezingsuitslagen.