Laatste partijnamen en logo’s verkiezing Europees Parlement geregistreerd

De Kiesraad heeft op 27 februari 2019 het verzoek ingewilligd om de naam ('aanduiding') 'vandeRegio' in te schrijven in het register van aanduidingen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Daarnaast is de naam ‘Democraten 66 (D66) - ALDE’ gewijzigd in ‘Democraten 66 (D66)’ en heeft de Kiesraad logo’s bij de aanduidingen ‘ChristenUnie-SGP’, ‘PVAZ (Partij Voor Alle Zaken)’ en ‘vandeRegio’ in het register opgenomen.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een naam (aanduiding) die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet misleidend voor de kiezer?  Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Of: is de aanduiding in strijd met de openbare orde? Ook dienen aan het verzoek tot registratie enkele stukken te zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer voor Koophandel.

Registratie logo

Bij de komende Europees Parlementsverkiezing stemmen kiezers buiten Nederland bij wijze van experiment met een nieuw model stembiljet. Politieke partijen konden hun logo bij de Kiesraad registreren, zodat dit op het stembiljet afgebeeld wordt bij de naam van hun partij.