Advies aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden vertegenwoordigende organen

In zijn advies stemt de Kiesraad in met een regeling waardoor een lid ook tijdelijk vervangen kan worden aan het einde van de zittingsperiode van het vertegenwoordigend orgaan.

Volksvertegenwoordigers hebben de mogelijkheid om zich maximaal drie keer vanwege ziekte of zwangerschap voor de duur van zestien weken te laten vervangen.

Op dit moment is het niet mogelijk tijdelijke vervanging vanwege ziekte of zwangerschap te verlenen als dit verzoek wordt gedaan binnen zestien weken voor het einde van de zittingsduur. Deze regeling brengt daar verandering in.