Advies wijziging regeling tijdelijke vervanging leden vertegenwoordigende organen

In zijn advies stemt de Kiesraad in met een regeling waardoor een lid ook tijdelijk vervangen kan worden aan het einde van de zittingsperiode van het vertegenwoordigend orgaan.