Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld

De kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centraal stembureaus van de kieskringen (waterschappen). Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de kandidatenlijsten hadden nog tot en met 8 februari 15.00 uur de gelegenheid om eventuele door de centraal stembureaus geconstateerde verzuimen te herstellen.

Beeld: Eric Maas Mediatheek Rijksoverheid

Kiezers en belanghebbenden hebben vier dagen de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beslissingen van des centraal stembureau. De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Als er geen beroep is ingesteld, zijn de kandidatenlijsten definitief op 13 februari. Als er wel beroepszaken plaatsvinden, staat uiterlijk 18 februari vast welke partijen en kandidaten meedoen aan de waterschapsverkiezingen .

Provinciale staten-, kiescollege- en eilandsraadsverkiezingen

Ook de kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en eilandsraadsverkiezingen, die net als de waterschapsverkiezingen op 20 maart gehouden worden, zijn op 4 februari ingeleverd.