Kandidatenlijsten provinciale statenverkiezingen vastgesteld

De kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centraal stembureaus van de kieskringen (provincies). Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de kandidatenlijsten hadden nog tot en met 8 februari 15.00 uur de gelegenheid om eventuele door de centraal stembureaus geconstateerde verzuimen te herstellen.

Beeld: ©Kiesraad

Kiezers en belanghebbenden hebben vier dagen de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beslissingen van de centraal stembureaus. De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Als er geen beroep is ingesteld, zijn de kandidatenlijsten definitief op 13 februari. Als er wel beroepszaken plaatsvinden, staat uiterlijk 18 februari vast welke partijen en kandidaten meedoen aan de provinciale statenverkiezingen.

Waterschaps-, kiescollege- en eilandsraadsverkiezingen

Ook de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en eilandsraadsverkiezingen, die net als de provinciale statenverkiezingen op 20 maart gehouden worden, zijn op 4 februari ingeleverd.