Deelnemende partijen waterschapsverkiezingen 2019

Op 4 februari leverden partijen hun kandidatenlijsten in voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart. De dag erna, dinsdag 5 februari om 16.00 uur, heeft het centraal stembureau van elk waterschap de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Inmiddels is bekend welke partijen met welke kandidatenlijsten in welke waterschappen willen deelnemen.

Beeld: ©Kiesraad

Partijen per waterschap

Aa en Maas

 • 50PLUS
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • CDA
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Water Natuurlijk
 • VVD
 • Ouderen Appèl – Hart voor Water

Amstel, Gooi en Vecht

 • Water Natuurlijk
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • 50PLUS
 • De Republikeinse Politieke Partij
 • Forum Duurzaam Effectief Waterschap
 • Partij voor de Dieren
 • Socialistische Waterschapsvereniging
 • CDA
 • VVD
 • De Groenen
 • ChristenUnie
 • QUEER

Brabantse Delta

 • CDA
 • ChristenUnie
 • Ons Water
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • VVD
 • Water Natuurlijk
 • West-Brabant Waterbreed
 • AWP niet politiek wel deskundig

De Dommel

 • ChristenUnie
 • Ouderen Appèl - Hart voor Water
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Water Natuurlijk
 • CDA
 • VVD
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • WERKEN AAN WATER
 • 50PLUS

Delfland

 • Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC)
 • Integer Liberaal
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren
 • Water Natuurlijk
 • Waterschapspartij PUUR.
 • ChristenUnie-SGP
 • CDA
 • 50PLUS
 • VVD
 • Blanco lijst

Drents Overijsselse Delta

 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Water Natuurlijk
 • CDA
 • Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel
 • 50PLUS
 • VVD
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • ChristenUnie

Hollands Noorderkwartier

 • ChristenUnie
 • VVD
 • Water Natuurlijk
 • CDA
 • Groen, Water & Land
 • 50PLUS
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Natuurlijk BBW

Hollandse Delta

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • ChristenUnie
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • CDA
 • Hollandse Delta Natuurlijk
 • VVD
 • Water Natuurlijk
 • 50PLUS
 • Waterschapspartij Hollandse Delta

Hunze en Aa’s

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • VVD
 • ChristenUnie
 • CDA
 • 50PLUS
 • Water Natuurlijk

Noorderzijlvest

 • ChristenUnie
 • 50PLUS
 • Water Natuurlijk

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • VVD
 • CDA
 • Betaalbaar Water
 • AWP niet politiek wel deskundig

Limburg

 • Water Natuurlijk
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Lokaal Limburg
 • VVD
 • 50PLUS
 • Waterbelang Westelijke Mijnstreek
 • Waterbelang Parkstad
 • Waterbelang Heuvelland
 • Waterbelang Venray en Maasduinen
 • Waterbelang Horst-Helden-Beesel
 • Waterbelang Land van Weert + Leudal
 • Waterbelang Midden-Limburg
 • Waterbelang Venlo
 • Waterbelang Maastricht

Rijn en IJssel

 • CDA
 • Water Natuurlijk
 • VVD
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Vrienden van de Berkel
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • 50PLUS
 • Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen

Rijnland

 • VVD
 • CDA
 • Water Natuurlijk
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie-SGP
 • 50PLUS
 • Trots op Nederland (TROTS)

Rivierenland

 • CDA
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Partij voor de Dieren
 • VVD
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • AWPenLRR niet politiek, wel lokaal
 • 50PLUS
 • ChristenUnie
 • Water Natuurlijk

Scheldestromen

 • CDA
 • ChristenUnie
 • VVD
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Partij voor Zeeland
 • Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
 • Water Natuurlijk
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • 50PLUS

Schieland en de Krimpenerwaard

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • 50PLUS
 • Water Natuurlijk
 • Ons-Platteland
 • CDA
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • VVD
 • SGP-ChristenUnie

Stichtse Rijnlanden

 • Water Natuurlijk
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • CDA
 • VVD
 • 50PLUS
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Waterschap@inwonersbelangen
 • ChristenUnie

Vallei en Veluwe

 • Water Natuurlijk
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Verenigde Senioren Partij
 • 50PLUS
 • VVD
 • ChristenUnie
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • CDA
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Lokaal Waterbeheer

Vechtstromen

 • ChristenUnie
 • VVD
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • OUDERENPARTIJ
 • CDA
 • Blanco lijst
 • AWP niet politiek wel deskundig
 • Water Natuurlijk
 • 50PLUS

Fryslân

 • VVD
 • Lagere Lasten Burger
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Dieren
 • FNP
 • Water Natuurlijk
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • CDA
 • 50PLUS

Zuiderzeeland

 • OPA
 • Water, Wonen en Natuur
 • ChristenUnie/SGP
 • Algemene Waterschapspartij niet politiek wel deskundig
 • 50PLUS
 • CDA
 • VVD
 • Werk aan Water Flevoland

Herstel van verzuimen

Het kan zijn dat er bij bepaalde kandidatenlijsten nog stukken ontbreken of onvolledig zijn. De inleveraars van de kandidatenlijsten hebben nog tot en met vrijdag 8 februari 15.00 uur om deze verzuimen te herstellen, door stukken aan te vullen bij het betreffende centraal stembureau.

Geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 8 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau van elk waterschap in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnamen (‘aanduidingen’). Vervolgens hebben belanghebbenden en kiezers 4 dagen de mogelijkheid in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau. De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Als er geen beroepszaken gehouden worden, zijn de kandidatenlijsten definitief op 13 februari. Als er wel beroepszaken plaatsvinden, staat uiterlijk 18 februari vast welke partijen en kandidaten meedoen aan de waterschapsverkiezingen.

Provinciale staten-, kiescollege- en eilandsraadsverkiezingen

Ook de kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en eilandsraadsverkiezingen, die net als de waterschapsverkiezingen op 20 maart gehouden worden, zijn op 4 februari ingeleverd.