Deelnemende partijen provinciale statenverkiezingen 2019

Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De dag erna, dinsdag 5 februari om 16.00 uur, heeft het centraal stembureau van elke provincie de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Inmiddels is bekend welke partijen met welke kandidatenlijsten in welke provincies willen deelnemen.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Partijen per provincie

Provincie Groningen

 • Forum voor Democratie
 • GROENLINKS
 • CDA
 • VVD
 • ChristenUnie
 • SP (Socialistische Partij)
 • DENK
 • Groninger Belang
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • Partij voor het Noorden
 • Partij voor de Dieren
 • Partij van de Arbeid
 • Democraten 66 (D66)
 • 50PLUS

Provincie Friesland

 • Forum voor Democratie
 • FNP
 • SP (Socialistische Partij)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Dieren
 • Provinciaal Belang Fryslân
 • VVD
 • Democraten 66 (D66)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • GROENLINKS
 • Natuurlijk Fryslân
 • CDA
 • DENK
 • 50PLUS

Provincie Drenthe

 • SP (Socialistische Partij)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • VVD
 • Forum voor Democratie
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Democraten 66 (D66)
 • Senioren Belang
 • DENK
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie
 • 50PLUS
 • GROENLINKS
 • CDA
 • Onafhankelijke Partij Drenthe
 • Sterk Lokaal

Provincie Overijssel

 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • CDA
 • GROENLINKS
 • VVD
 • ChristenUnie
 • Forum voor Democratie
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • DENK
 • SP (Socialistische Partij)
 • Democraten 66 (D66)

Provincie Flevoland

 • Respect!
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • CDA
 • Forum voor Democratie
 • VVD
 • 50PLUS
 • GROENLINKS
 • Partij voor de Dieren
 • Democraten 66 (D66)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • ChristenUnie
 • SP (Socialistische Partij)
 • OPA
 • JEZUS LEEFT
 • DENK

Provincie Gelderland

 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • SP (Socialistische Partij)
 • ChristenUnie
 • GROENLINKS
 • VVD
 • Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Forum voor Democratie
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • DENK
 • JEZUS LEEFT
 • Democraten 66 (D66)
 • CDA

Provincie Utrecht

 • 50PLUS
 • GROENLINKS
 • CDA
 • VVD
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Dieren
 • U26 GEMEENTEN
 • SP (Socialistische Partij)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • DENK
 • Forum voor Democratie
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • Democraten 66 (D66)

Provincie Noord-Holland

 • GROENLINKS
 • Partij voor de Dieren
 • Democraten 66 (D66)
 • Code Oranje
 • Ouderenpartij Noord-Holland
 • CDA
 • Forum voor Democratie
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • ChristenUnie
 • VVD
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • DENK
 • SP (Socialistische Partij)
 • NIDA
 • 50PLUS/Partij van de Ouderen

Provincie Zuid-Holland

 • GROENLINKS
 • VVD
 • Forum voor Democratie
 • Democraten 66 (D66)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • CDA
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • 50PLUS
 • DENK
 • ChristenUnie
 • Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH)
 • NIDA
 • SP (Socialistische Partij)
 • Code Oranje
 • JEZUS LEEFT (alleen in kieskring Dordrecht)

Provincie Zeeland

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Democraten 66 (D66)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Forum voor Democratie
 • VVD
 • CDA
 • Partij voor Zeeland (PVZ)
 • ChristenUnie
 • SP (Socialistische Partij)
 • Partij voor de Dieren
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • 50PLUS
 • DENK
 • GROENLINKS

Provincie Noord-Brabant

 • ChristenUnie-SGP
 • Democraten 66 (D66)
 • GROENLINKS
 • SP (Socialistische Partij)
 • 50PLUS
 • DENK
 • VVD
 • Code Oranje
 • Forum voor Democratie
 • CDA
 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
 • Senioren Brabant
 • Lokaal Brabant
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren

Provincie Limburg

 • Partij voor de Dieren
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • CDA
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • ChristenUnie
 • GROENLINKS
 • Forum voor Democratie
 • LOKAAL-LIMBURG
 • 50PLUS
 • DENK
 • Democraten 66 (D66)
 • VVD
 • SP (Socialistische Partij)

Herstel van verzuimen

Het kan zijn dat er bij bepaalde kandidatenlijsten nog stukken ontbreken of onvolledig zijn. De inleveraars van de kandidatenlijsten hebben nog tot en met vrijdag 8 februari 15.00 uur om deze verzuimen te herstellen, door stukken aan te vullen bij het betreffende centraal stembureau.

Geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 8 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau van elke provincie in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnamen (‘aanduidingen’). Vervolgens hebben belanghebbenden en kiezers 4 dagen de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau. De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Als er geen beroepszaken gehouden worden, zijn de kandidatenlijsten definitief op 13 februari. Als er wel beroepszaken plaatsvinden, staat uiterlijk 18 februari vast welke partijen en kandidaten meedoen aan de provinciale statenverkiezingen.

Waterschaps-, kiescollege- en eilandsraadsverkiezingen

Ook de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en eilandsraadsverkiezingen, die net als de provinciale statenverkiezingen op 20 maart gehouden worden, zijn op 4 februari ingeleverd.