Dag van kandidaatstelling provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Maandag 4 februari is de dag van kandidaatstelling voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Partijen die deel willen nemen aan deze verkiezingen leveren die dag hun kandidatenlijst in bij het betreffende centraal stembureau. Op dinsdag 5 februari om 16.00 uur onderzoekt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten. Op woensdag 6 februari publiceert de Kiesraad op zijn website een overzicht van partijen die aan deze verkiezingen deel willen nemen. Het Informatiepunt verkiezingen is op maandag 4 februari en op vrijdag 8 februari tot 19.00 uur geopend voor vragen via informatiepunt@kiesraad.nl of 070 - 426 7329.

Op vrijdag 8 februari om 16.00 uur beslissen de centraal stembureaus in een openbare zitting welke kandidatenlijsten geldig zijn en wordt bekend welke partijen meedoen aan de verkiezingen. Overigens hebben belanghebbenden (en kiezers) daarna nog 4 dagen om tegen de beslissing van het centraal stembureau in beroep te gaan.

Eilandsraadsverkiezingen en kiescollegeverkiezingen

Op maandag 4 februari vindt ook de dag van kandidaatstelling plaats voor de eilandsraadsverkiezingen in Caribisch Nederland. De eilandsraden zijn vergelijkbaar met gemeenteraden. Daarnaast vindt op dezelfde dag de kandidaatstelling plaats voor de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze kiescolleges zijn opgericht om de Nederlanders in Caribisch Nederland invloed te geven op de Eerste Kamer. De leden van de kiescolleges kiezen– op vergelijkbare wijze als de leden van provinciale staten – de Eerste Kamer.