Advies over model proces-verbaal vanwege mogelijke extra Nederlandse zetels in Europees Parlement door Brexit

De Kiesraad heeft advies uitgebracht over een voorgesteld model proces-verbaal in verband met de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement, bij uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). Dit proces-verbaal is feitelijk een aanvulling op het proces-verbaal dat wordt gebruikt voor de vaststelling van verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019. De Kiesraad vindt het belangrijk dat het ontwerp voor het nieuwe proces-verbaal zelfstandig leesbaar is. Daarom worden enkele aanpassingen voorgesteld.

De Kiesraad hecht aan zelfstandige leesbaarheid van het ontwerp voor het proces-verbaal met het oog op duidelijkheid en transparantie. Voorkomen moet worden dat belangstellenden tussen twee processen-verbaal moeten bladeren om uit te zoeken aan welke kandidaten op een kandidatenlijst of -lijsten een extra restzetel toegevallen is. Verder is het voor het centraal stembureau (Kiesraad) van belang om in geval van een tussentijdse benoeming van kandidaten een aangepaste, actuele rangschikking van de lijsten in het proces-verbaal te kunnen raadplegen.

Brexit nĂ¡ dag van stemming

Dit model is een uitvloeisel van de Wet houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement. Over dit wetsvoorstel heeft de Kiesraad op 3 juli 2018 geadviseerd. Deze wet is van toepassing als de terugtrekking van het VK plaatsvindt na 22 mei 2019. In dat geval bepaalt de Kiesraad, als centraal stembureau voor de verkiezingen van het Europees Parlement, pas nadat de verkiezingsuitslag van de EP-verkiezingen van 23 mei 2019 is vastgesteld, aan welke lijst of lijsten de drie extra restzetels toevallen, en aan welke kandidaten op die lijsten.