Advies over ontwerpregeling vaststelling model proces-verbaal vanwege mogelijke toewijzing extra zetels EP

De Kiesraad heeft advies uitgebracht over een voorgesteld model proces-verbaal in verband met de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement, bij uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). Dit proces-verbaal is feitelijk een aanvulling op het proces-verbaal dat wordt gebruikt voor de vaststelling van verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019. De Kiesraad vindt het belangrijk dat het ontwerp voor het nieuwe proces-verbaal zelfstandig leesbaar is. Daarom worden enkele aanpassingen voorgesteld.