Regeling toewijzing extra zetels voor Nederland in Europees Parlement vanwege de Brexit

De Eerste Kamer heeft op 11 december een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in een regeling voor de verwachte toewijzing van drie extra zetels aan Nederland in het Europees Parlement in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (Brexit). Nederland heeft nu nog 26 zetels in het Europees Parlement. Na de Brexit worden dat er 29.

Als de Brexit wordt afgerond ná de verkiezing van het Europees parlement in mei 2019, dan worden deze extra zetels pas aan Nederland toegekend ná de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Het wetsvoorstel bevat een regeling voor de wijze waarop in dat geval wordt berekend welke lijsten in aanmerking komen voor een extra zetel.

Restzetelberekening

Het wetsvoorstel regelt dat de drie extra zetels op een later moment als restzetels worden verdeeld, met toepassing van een kiesdeler op basis van 29 zetels. Deze methode van restzetelberekening benadert het best de verkiezingsuitslag indien deze was vastgesteld op basis van 29 zetels. Zodoende wordt bovendien het minst afbreuk gedaan wordt aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging. 

Meer informatie?