Advies: toewijzing extra Nederlandse zetels Europees Parlement

Als gevolg van de verwachte uittreding van het Verenigd Koninkrijk  uit de Europese Unie, ‘de Brexit’, zal Nederland drie extra zetels in het Europees Parlement krijgen: 29 in plaats van 26 zetels. De minister van BZK heeft aan de Kiesraad advies gevraagd over een concept-wetsvoorstel dat de toewijzing van deze extra zetels regelt. De Kiesraad geeft in dit advies aan zich te kunnen vinden in het voorstel.

De Kiesraad kan zich vinden in de voorgestelde methode van toedeling van de extra zetels, in het geval dat deze pas ná aanvang van de zittingsperiode van het Europees Parlement aan Nederland toevallen. In dat geval zal de verkiezingsuitslag vastgesteld worden op basis van 26 zetels.

Beeld: Marcel Vogel

Restzetels

Voorgesteld wordt dat de drie extra zetels dan op een later moment als restzetels worden verdeeld, met toepassing van een kiesdeler op basis van 29 zetels. Deze methode van restzetelberekening benadert het best de verkiezingsuitslag indien deze was vastgesteld op basis van 29 zetels. Zodoende wordt bovendien het minst afbreuk gedaan wordt aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging.