Advies wetsvoorstel toewijzing extra Nederlandse zetels Europees Parlement

Als gevolg van de verwachte uittreding van het Verenigd Koninkrijk  uit de Europese Unie, ‘de Brexit’, zal Nederland drie extra zetels in het Europees Parlement krijgen: 29 in plaats van 26 zetels. De minister van BZK heeft aan de Kiesraad advies gevraagd over een concept-wetsvoorstel dat de toewijzing van deze extra zetels regelt. De Kiesraad geeft in dit advies aan zich te kunnen vinden in het voorstel.