Registratie partijnamen en logo

De Kiesraad heeft op 11 december 2017 de verzoeken ingewilligd om de volgende namen (‘aanduidingen’) te registreren in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing: De Groenen, ASP (Atheïstisch Seculiere Partij), Verenigde Senioren Partij en OPA. Ook is besloten om op verzoek van de desbetreffende partij de aanduiding te wijzigen in LP (Libertarische Partij). Tevens is in de vergadering het verzoek ingewilligd om de aanduiding DENK met het bijbehorend logo te registreren voor de verkiezing van het Europees Parlement.

De Kiesraad beoordeelt of een aanduiding die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet misleidend voor de kiezer? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Of: is de aanduiding in strijd met de openbare orde? Ook moeten aan het verzoek tot registratie enkele stukken zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.