19 december 2016 laatste dag registratie voor Tweede Kamerverkiezing 2017

Politieke partijen die met een bepaalde naam (‘aanduiding’) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017, moeten deze naam uiterlijk maandag 19 december 2016 laten registreren bij de Kiesraad. De partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Een actueel overzicht van de geregistreerde partijen voor de Tweede Kamerverkiezing is te vinden in het register op deze website.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst.

Dag van kandidaatstelling: 30 januari 2017

Op maandag 30 januari 2017 is de dag van kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing. Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing leveren die dag tussen 9.00 uur en 17.00 uur hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op dinsdag 31 januari 2017 plaatst de Kiesraad een nieuwsbericht met een overzicht van partijen die hun kandidatenlijst hebben ingeleverd.