Hoe verloopt de zetelverdeling bij de Europees Parlementsverkiezing 2019 i.v.m. de Brexit?

Voor de officiële uitslag van de Europees Parlementsverkiezing die de Kiesraad op dinsdag 4 juni vaststelt, berekent de Raad de zetelverdeling op basis van de huidige 26 Nederlandse zetels in het Parlement. Als de Brexit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, houdt de Kiesraad een nieuwe zitting waarin hij de verdeling van de drie nieuwe zetels over partijen en kandidaten vaststelt.

De crux is dat voor de verdeling van de drie nieuwe zetels een ‘nieuwe’ kiesdeler wordt vastgesteld. Het aantal uitgebrachte stemmen wordt nu immers niet meer gedeeld door 26, maar door 29 zetels. Dit levert een verlaging van de originele kiesdeler op. De nieuwe kiesdeler bedraagt zo’n 90% van de oude kiesdeler.

Politieke partijen moeten de nieuwe kiesdeler op basis van 29 zetels geheel hebben behaald om mee te doen voor de restzetelberekening van de laatste 3 zetels. Dit zijn sowieso alle partijen die reeds een zetel hebben behaald bij de uitslag van de verkiezing op 23 mei, maar mogelijk ook nog een of twee extra partijen, die net een zetel tekort kwamen op basis van de originele kiesdeler van 26.

De voorkeurdrempel voor kandidaten wordt niet aangepast voor deze drie nieuwe zetels. De voorkeurdrempel voor de Europees Parlementsverkiezing is 10% van de kiesdeler o.b.v. 26 zetels.