Gebruik OSV2020-PP door politieke partijen

Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 kunnen met het programma Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020-PP) kandidatenlijsten opstellen en de benodigde documenten aanmaken.

Aanmaken kandidatenlijsten en documenten

Met programma OSV2020-PP: Politieke partij, kunt u kandidatenlijsten opstellen en alle benodigde documenten aanmaken. Op 1 februari 2021, de dag van kandidaatstelling, levert u de kandidatenlijsten en documenten op papier en digitaal in bij het centraal stembureau; de Kiesraad. De Kiesraad onderzoekt de kandidatenlijsten en stelt deze definitief vast.

Met OSV2020-PP kunt u de volgende documenten aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

Vaststellen authenticiteit installatiebestand

Voordat u OSV2020-PP installeert, controleert u of de inhoud van de installatiebestanden overeenkomt met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Zo weet u zeker dat u het originele programma in handen heeft. De instructies voor het vaststellen van de authenticiteit van het programma staan onderaan deze pagina.
 

Ondersteuning

In het zip-bestand vindt u een handleiding voor de installatie van OSV2020-PP en een korte en uitgebreide handleiding voor het gebruik van het programma. Daarnaast staat onderaan deze pagina een stappenplan OSV2020-PP, waarin kort de basisfuncties van het programma uitgelegd worden. Verder vindt u informatie over de systeemvereisten onderaan deze pagina.

Instructievideo’s OSV2020-PP

 1. Installatie van het programma - OSV2020-PP TK2021
 2. Start en invullen basisgegevens - OSV2020-PP TK2021
 3. Invoeren kandidatenlijst - OSV2020-PP TK2021
 4. Invoeren lijstinleveraar en plaatsvervanger - OSV2020-PP TK2021
 5. Inlevering kandidatenlijst aanmaken documenten - OSV2020-PP TK2021
 6. Helpfunctie, back-upfunctie en speciale tekens - OSV2020-PP TK2021

Helpdesk

Voor vragen over het programma heeft de leverancier van de software, Elect iT, een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00
Telefoonnummer: 0318 - 765 000

Voor overige vragen kunt u terecht bij het Informatiepunt Verkiezingen.
E-mail: Informatiepunt@kiesraad.nl
Telefoonnummer: 070 426 6266