Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020)

De Kiesraad levert een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces. Voor de Tweede Kamerverkiezing is een nieuwe versie van Ondersteunende Software Verkiezingen ontwikkeld, OSV2020. Het programma OSV2020 ondersteunt politieke partijen bij het opstellen van de kandidatenlijsten, en gemeenten, hoofdstembureaus en centraal stembureau bij het optellen van verkiezingsuitslagen. Het centraal stembureau (de Kiesraad) onderzoekt de kandidatenlijsten en berekent de verkiezingsuitslag met behulp van OSV2020.

Programmaonderdelen OSV2020

Het programma OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen, gemeenten en het centraal stembureau. Er zijn drie programmaonderdelen van OSV2020:

  • Voor politieke partijen: OSV2020-PP: Politieke partij, het programmaonderdeel voor politieke partijen om kandidatenlijsten op te stellen en de benodigde documenten aan te maken.
  • Voor het centraal stembureau: OSV2020-KS: Kandidaatstelling, het programmaonderdeel voor het centraal stembureau om de kandidatenlijsten te onderzoeken en vast te stellen.
  • Voor gemeenten en hoofdstembureaus: OSV2020-U: Uitslagvaststelling, het programmaonderdeel voor gemeenten en het centraal stembureau om de uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.

Vernieuwd programma

OSV2020 is een nieuwe versie van Ondersteunende Software Verkiezingen. De functionaliteiten van het programma zijn zoveel mogelijk gelijk gebleven aan de eerdere versies. Het programma voor politieke partijen vervangt OSV P 1. Het programma voor het centraal stembureau vervangt OSV P 2 - P3. Het programma voor gemeenten vervangt OSV P 4 en P  5.