Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020)

De Kiesraad levert een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces, OSV2020. Het programma OSV2020 ondersteunt politieke partijen bij het opstellen van de kandidatenlijsten, en gemeenten, hoofdstembureaus en centraal stembureau bij het optellen van verkiezingsuitslagen. Het centraal stembureau (de Kiesraad) onderzoekt de kandidatenlijsten en berekent de verkiezingsuitslag met behulp van OSV2020.

Programmaonderdelen OSV2020

Het programma OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen, gemeenten en het centraal stembureau. Er zijn drie programmaonderdelen van OSV2020:

  • Voor politieke partijen: OSV2020-PP: Politieke partij, het programmaonderdeel voor politieke partijen om kandidatenlijsten op te stellen en de benodigde documenten aan te maken. U kunt OSV2020-PP downloaden van de website van de Kiesraad.
  • Voor het centraal stembureau: OSV2020-KS: Kandidaatstelling, het programmaonderdeel voor het centraal stembureau om de kandidatenlijsten te onderzoeken en vast te stellen.
  • Voor gemeentelijk stembureaus, hoofdstembureaus en centraal stembureau: OSV2020-U: Uitslagvaststelling, het programmaonderdeel voor gemeenten en het hoofd- en centraal stembureau om de uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.