Kandidaten

Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de Tweede Kamer maximaal 15 zetels bezit, mag maximaal 50 kandidaten opnemen op de kandidatenlijst voor één kieskring. Een partij die al 16 zetels of meer heeft in de Kamer, mag maximaal 80 kandidaten opnemen op de kandidatenlijst voor één kieskring. Een partij die in meerdere kieskringen meedoet, kan in elke kieskring afwijkende kandidaten op de lijst zetten. Hierdoor kunnen in totaal toch meer dan 50 of 80 personen tegelijk voor die partij kandidaat staan.

Beeld: Pepijn Lutgerink mediatheek Rijksoverheid

Bij elke kandidaat op de kandidatenlijst mag achter de voorletters het geslacht van de kandidaat vermeld worden door (m) of (v). Partijen kunnen deze informatie over het geslacht van kandidaten ook achterwege laten.

Vereisten kandidaten

Kandidaten moeten - om benoemd te kunnen worden als lid van de Tweede Kamer - beschikken over de Nederlandse nationaliteit, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Een partij mag een kandidaat die jonger is dan 18 jaar op de kandidatenlijst plaatsen. Voorwaarde is dat de kandidaat meerderjarig wordt tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen Tweede Kamer. Als er een tussentijdse vacature is voor de betreffende partij, kan de kandidaat pas worden benoemd als hij 18 jaar is. 

Of een kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer wordt getoetst door de ‘oude’ Tweede Kamer bij het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek. Zie Kieswet art. H 7.

Kandidaten buiten Europese deel Nederland

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die daarbinnen woont, onder andere om hun eventuele benoeming aan te nemen. Zie Kieswet art. H 10.

Vermelding kandidaten

Kandidaten die in meerdere kieskringen op de lijst staan, moeten overal op dezelfde wijze worden vermeld.