Verzoek om kopie van OSV2020-U herindelingsverkiezingen 2020

De OSV2020-U software wordt door de Kiesraad beschikbaar gesteld aan gemeenten, hoofd- en centraal-stembureaus ter ondersteuning bij de vaststelling van de uitslag en zetelverdeling. Voor derden is het mogelijk om voor bestudering en analyse een kopie van de OSV2020-U software te ontvangen.
 

Aanvraag

De kopie van de OSV2020-U software is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en analyse. Om te voorkomen dat de kopie of daarvan afgeleide versies door gemeenten, hoofd- en centraal-stembureaus worden gebruikt is het distribueren van de software aan anderen niet toegestaan.

Wilt u een kopie van de OSV2020-U software te ontvangen, vul dan onderstaand formulier in. De OSV2020-U software wordt via secure transfer verzonden. U ontvangt de link voor het downloaden van de software per e-mail en een sms-code op uw mobiel. De downloadlink heeft een beperkte geldigheidsduur, de geldigheidsduur worden in de e-mail die u ontvangt vermeld.

Aanvraagformulier OSV2020-U software

Akkoord voorwaarde gebruik *

Hierbij verklaar ik dat ik de OSV2020-U software benut voor eigen gebruik en analyse en deze niet beschikbaar stel aan derden.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij sturen u de OSV2020-U software via een SecureTransfer link toe. Om deze link naar u te sturen hebben we uw e-mailadres nodig. Naast de link ontvangt u een bevestigingscode per sms, voor het toezenden van de bevestigingscode vragen we uw mobile telefoonnummer. Het verstrekken van uw achternaam is niet verplicht.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw de OSV2020-U software toe te sturen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om te kunnen achterhalen aan wie de software is verstrekt in geval van oneigenlijk gebruik.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens zodat onze medewerkers uw verzoek kunnen beoordelen en u de download-link kunnen verzenden voor het downloaden van de OSV2020-U software. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens tot maximaal 3 maanden na de vaststelling van de verkiezingsuitslag waarvoor de software wordt gebruikt.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *