Stemlokaal

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en inrichten van stemlokalen. In een stemlokaal kan meer dan één stembureau zijn gevestigd. Het stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd.

Beeld: ©Kiesraad

Locaties stemlokalen

Wilt u weten waar de stemlokalen in uw gemeente zijn? Kijk dan op www.waarismijnstemlokaal.nl. Hier vindt u alle stemlokalen die open zijn op 6 juni 2024.

De Kieswet kent, behalve dat het stemgeheim gewaarborgd moet zijn, enkele vereisten voor de inrichting van het stemlokaal, zoals de aanwezigheid van een uittreksel van het register van ongeldige stempassen en de positionering van de stemhokjes en de stembus.

Zie Kieswet art. J 15, Kieswet art. J 16, Kieswet art. J17, Kieswet art. J 18.

Toegankelijkheid

Alle stemlokalen moeten toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Bij de selectie van locaties voor een stembureau moet het college van burgemeester en wethouders hiermee rekening houden. Hierbij kan worden gedacht aan een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, de beschikbaarheid van een loep, een extra leeslamp, parkeervoorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking en stemhokjes met een verlaagd werkblad.

Zie Kieswet art. J 4.