Volmacht

Een lid van provinciale staten of van een kiescollege in Bonaire, Sint Eustatius of Saba kan bij volmacht stemmen. Hiervoor dient het betreffende lid voor aanvang van de zitting een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter van het stembureau.

©Teun Berserik

Hij wijst dan ook een lid aan dat als gemachtigde optreedt. Een statenlid/kiescollegelid mag niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen. Zie Kieswet art. T 4 en Kieswet art. Ya 30.