Stemgeheim

De Kieswet laat zich niet uit over de inrichting van de statenzaal/vergaderzaal van de eilandsraad tijdens de stemming. Wel moet de zaal zodanig worden uitgerust dat het stemgeheim van ieder statenlid/kiescollegelid is gewaarborgd.

Beeld: Kiesraad

Het gebruik van een stemhokje is niet verplicht in de Kieswet, maar omdat er in de statenzalen camera's hangen, en aanwezigen op de tribunes mogelijk camera's of mobiele telefoons bij zich hebben waarmee sterk kan worden ingezoomd, wordt het gebruik van één of meer stemhokjes wel geadviseerd. In artikel J 4 en artikel J 5 van het Kiesbesluit wordt een aantal regels gesteld met betrekking tot stemhokjes voor verkiezingen die gemeenten organiseren. Geadviseerd wordt hierbij aan te sluiten. Het stemhokje mag in geen geval worden afgeschermd met een gordijn.

De leden van het stembureau moeten op zo'n manier in de zaal plaatsnemen dat ieder statenlid/kiescollegelid zicht heeft op de activiteiten die de leden verrichten.