Kiesgerechtigdheid

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer vindt niet, zoals bij ‘gewone’ verkiezingen, rechtstreeks plaats, maar getrapt. Nederlandse inwoners van één van de twaalf provincies kiezen de leden van provinciale staten (570 leden). Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland kiezen de leden van kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (19 leden). Deze provinciale statenleden en kiescollegeleden kiezen op hun beurt de 75 leden van de Eerste Kamer.

De leden van provinciale staten en de kiescolleges komen per provincie/eiland in vergadering bijeen om hun stem uit te brengen. Zie Kieswet art. Q 1.