Blanco/ongeldig

Statenleden en leden van kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet rood aankruist.

©Teun Berserik

Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel tellen de provincies en openbare lichamen (in Bonaire, Sint Eustatius en Saba) uitsluitend de stemmen die zijn uitgebracht op kandidaten. Het is dus een misvatting dat een blanco stem naar de grootste partij gaat.

Ongeldige stem

Een statenlid of kiescollegelid brengt zijn stem uit door een wit vakje, geplaatst vóór de naam van de kandidaat van zijn keuze, rood te maken. Wordt een andere kleur dan rood gebruikt, dan is het stembiljet ongeldig.

Opkomstbepaling

Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen wel mee voor het bepalen van de opkomst: het totaal aantal uitgebrachte stemmen. De stembureaus en de Kiesraad vermelden het aantal blanco stemmen, net als het aantal ongeldige stemmen, afzonderlijk in het proces-verbaal van de zitting.