Registratieformulier aanduiding (partijnaam en logo)

Met dit formulier verzoekt u de Kiesraad de aanduiding (partijnaam) en eventueel het logo van een politieke groepering te registreren. U gebruikt dit formulier voor registratie voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en/of het Europees Parlement.