Tweede Kamer: Hoe wordt de datum voor ontbindingsverkiezingen bepaald?

Bij de val van een kabinet vinden doorgaans ontbindingsverkiezingen plaats. De datum van de stemming is afhankelijk van het officiële Koninklijke Besluit waarin de Tweede Kamer wordt ontbonden.

Doorgaans zit enige tijd tussen de val van het kabinet en de ondertekening van het ontbindingsbesluit. In het ontbindingsbesluit wordt de dag van kandidaatstelling bepaald. 44 dagen na de dag van kandidaatstelling vindt de stemming plaats, zie Kieswet art. J 1.

Artikel 64 van de Grondwet geeft aan dat, in geval van ontbinding, de nieuwe Kamer binnen 3 maanden na het ontbindingsbesluit moet samenkomen. De gehele verkiezingsprocedure (inclusief registratie nieuwe partijnamen, kandidaatstelling, stemming, vaststelling uitslag en geloofsbrievenonderzoek), moet dus binnen deze periode worden afgerond.

Registratie nieuwe partijnamen

Nieuwe partijen kunnen een aanduiding voor de komende verkiezing laten registreren. Dit registratieverzoek moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling door het centraal stembureau (de Kiesraad) zijn ontvangen. Zie Kieswet art. G 1.

Registratie kiezers in het buitenland

Kiezers die in het buitenland wonen, krijgen de gelegenheid om zich te laten registreren. Hun registratieverzoek moet uiterlijk 6 weken voor de stemming door het bevoegde orgaan zijn ontvangen.