Beoordeling Woo-verzoek aanbesteding verkiezingssoftware (deel 1)

Besluit op een verzoek om informatie over de aanbesteding van de verkiezingssoftware. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Download 'Beoordeling Woo-verzoek aanbesteding verkiezingssoftware (deel 1)'

PDF document | 2 pagina's | 59 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Selectiedocument V1.0 def'

PDF document | 47 pagina's | 683 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument'

PDF document | 10 pagina's | 2 MB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage 1 - Akkoordverklaring Programma van Eisen V1.0'

PDF document | 6 pagina's | 196 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage 2 Holdingverklaring'

PDF document | 2 pagina's | 104 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage 3 Referentieverklaring'

PDF document | 9 pagina's | 159 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage 4 Aanbiedingsformulier en intentieverklaring Verzoek tot Deelname'

PDF document | 3 pagina's | 142 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage 5 - Bibob vragenformulier t.b.v. overheidsopdrachten'

PDF document | 33 pagina's | 391 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage A Checklist Verzoek tot Deelname'

PDF document | 1 pagina | 100 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage B Concept Overeenkomst ARBIT-2018'

PDF document | 9 pagina's | 190 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage C Concept Verwerkersovereenkomst'

PDF document | 9 pagina's | 124 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage D - De wet Bibob'

PDF document | 2 pagina's | 67 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Bijlage E DHV basisarchitectuur 1.11'

PDF document | 105 pagina's | 2,1 MB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Nota van Inlichtingen 1 v1.0'

PDF document | 35 pagina's | 409 kB

Woo-besluit | 16-06-2023

Download 'Nota van Inlichtingen 2 V1.0'

PDF document | 13 pagina's | 250 kB

Woo-besluit | 16-06-2023