Toetsingsrapport OSV2020 programma Uitslagvaststelling

De Kiesraad heeft het programma Ondersteunende Software Verkiezingen voor de uitslagvaststelling (OSV2020-U) laten toetsen aan de in de wet- en regelgeving opgenomen eisen. De toets is uitgevoerd door een onafhankelijke partij, Expleo. Expleo concludeert dat de functionaliteit voor de berekening van de verkiezingsuitslag en de bijbehorende zetelverdeling geen onvolkomenheden bevat. Wel zijn er een drietal kleine gebreken voor de betreffende eis geconstateerd; deze hebben nauwelijks effect bij gebruik, onderhoud en beheer van OSV2020. De Kiesraad onderzoekt of deze kleine gebreken in de toekomst kunnen worden verholpen.