Beveiligingsonderzoek Ondersteunende Software Verkiezingen Uitslagvaststelling EP 2024

De Kiesraad laat voor iedere reguliere verkiezing de beveiliging van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) onderzoeken. De software die wordt gebruikt bij de uitslagvaststelling voor de Europees Parlementsverkiezing is onderzocht door Fox-IT. Fox-IT heeft geen grote kwetsbaarheden aangetroffen in de software. Wel doet Fox-IT een aantal aanbevelingen om de software verder te verbeteren. Een daarvan is al doorgevoerd in de software. Van enkele andere aanbevelingen bekijkt de Kiesraad of het wenselijk is deze op termijn door te voeren.

Controle op optellingen

Het programma Ondersteunende Software Verkiezingen voor de uitslagvaststelling wordt gebruikt door gemeentelijk stembureaus, hoofdstembureaus en het centraal stembureau. Zij controleren de uitkomsten die met behulp van Ondersteunende Software Verkiezingen berekend zijn. Gemeentelijk stembureaus en hoofdstembureaus tellen drie willekeurige lijsten handmatig na. Het centraal stembureau controleert de juiste werking van de software- door alle lijsttotalen én de berekening van de zetelverdeling handmatig na te rekenen. De verslagen van de controles worden op internet gepubliceerd.