Beveiligingsonderzoek Ondersteunende Software Verkiezingen kandidaatstelling

De Kiesraad heeft de beveiliging van de ondersteunende software die gebruikt wordt voor de kandidaatstelling voor het Europees Parlement door een onafhankelijke partij, Fox-IT, laten onderzoeken. Fox-IT heeft geen grote kwetsbaarheden aangetroffen in de software. Wel doet Fox-IT een aantal aanbevelingen om de software verder te verbeteren. Een aantal hiervan is al doorgevoerd in de software voor de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024. Van enkele andere aanbevelingen bekijkt de Kiesraad of het wenselijk is deze op termijn door te voeren. 
 

Politieke partijen en het centraal stembureau gebruiken Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) voor politieke partijen ‘OSV2020-PP: Politieke Partij’ en ‘OSV2020-KS: Kandidaatstelling’ om kandidatenlijsten op te stellen en te controleren. Politieke partijen leveren hun kandidatenlijsten op papier en digitaal in bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau controleert of de papieren en digitale versies overeenkomen. Als er een verschil is tussen de papieren en de digitale versie, wordt alleen de papieren versie gebruikt.

De Kiesraad laat ook het OSV2020-programma ter ondersteuning van de vaststelling van de uitslag voorafgaand aan de Europees Parlementsverkiezing van 2024 onderzoeken. De onderzoeksresultaten worden eind april gepubliceerd.