Toetsingsrapport Ondersteunende Software Verkiezingen

De Kiesraad heeft OSV2020 (Ondersteunende Software Verkiezingen) in januari 2022 opnieuw laten toetsen aan de in de regelgeving opgenomen eisen. Het onderzoek is uitgevoerd door KPMG. KPMG concludeert dat de software voldoet aan de beveiligingseisen. Ook concludeert KPMG dat er geen onvolkomenheden zijn in de functionaliteit voor de berekening van de verkiezingsuitslag en zetelverdeling. Tegelijkertijd geeft KPMG  aan dat OSV2020 niet volledig als open source is ontwikkeld en vrij verkrijgbaar is, maar dat deze bevindingen de toepassing van OSV2020 voor de vaststelling van de uitslag niet in de weg staan.

OSV2020 is als maatwerk ontwikkeld voor de Kiesraad. Het programma maakt gedeeltelijk gebruik van het bestaande platform van de leverancier van de software, Elect. Het Electplatform biedt de gewenste functionaliteit en beveiliging, maar is niet ontwikkeld als open source en voldoet daarmee niet volledig aan de eisen. Gezien de korte periode waarin OSV2020 ontwikkeld en toegepast moest worden, is gebruikt gemaakt van dit direct toepasbare platform.
De Kiesraad doorloopt momenteel een aanbestedingstraject voor een nieuw digitaal hulpmiddel voor het tellen en vaststellen van verkiezingsuitslagen, waarbij een van de eisen is dat de gewenste software moet voldoen aan de open source richtlijnen van de Rijksoverheid.

KPMG doet verder een aantal aanbevelingen om de software verder te verbeteren. De Kiesraad gaat bekijken welke aanbevelingen kunnen worden overgenomen in de doorontwikkeling van OSV2020.