Statistische gegevens gemeenteraadsverkiezingen 2010

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 zijn terug te vinden in een uitgave met statistische gegevens. In deze publicatie zijn onder meer de gegevens opgenomen over de opkomst, het aantal geldige, blanco en ongeldige stemmen, het aantal stemmen per partij en het aantal kiesgerechtigden.

De uitslagen zijn ook te raadplegen in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad (www.verkiezingsuitslagen.nl).