Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing 2023

16 partijen nemen deel aan de Eerste Kamerverkiezing van mei 2023. Dat maakte de Kiesraad bekend tijdens een openbare zitting op 8 mei 2023. De Kiesraad oordeelde in de zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Ook werden de lijsten genummerd. Hieronder vindt u het proces-verbaal van de zitting.