Kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing vastgesteld

16 partijen nemen deel aan de Eerste Kamerverkiezing van mei 2023. Dat maakte de Kiesraad bekend tijdens een openbare zitting op 8 mei 2023. De Kiesraad oordeelde in de zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Ook werden de lijsten genummerd.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Verzuimen

Eerder stelde de Kiesraad bij 6 partijen verzuimen vast. Er ontbraken bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen of andere documenten. Partijen kregen een aantal dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen is niet hersteld. Drie partijen hebben niet de vereiste ondersteuningsverklaringen ingediend. Dit heeft tot gevolg dat de lijsten ongeldig zijn verklaard in een aantal kieskringen. De lijst van BBB is ongeldig in kiescollege niet-ingezetenen en de kiescolleges in Caribisch Nederland. De lijst van JA21 is ongeldig in Groningen en de kiescolleges in Caribisch Nederland. De lijst van Volt is ongeldig in Fryslân, Flevoland, Limburg en de kiescolleges op Sint Eustatius en Saba.
Ook op het niveau van kandidaten waren er een aantal verzuimen. Eén verzuim is niet hersteld. Dat heeft tot gevolg dat op de kandidatenlijst van de SP (Socialistische Partij) kandidaat nr. 5 (A.M.V. Gerkens) wordt geschrapt, omdat van haar niet de vereiste verklaring is ontvangen dat zij instemt met haar kandidaatstelling.

Lijstnummering

De Kiesraad nummerde de kandidatenlijsten. De partijen die bij de Eerste Kamerverkiezing in 2019 één of meer zetels hebben behaald, krijgen een nummer op basis van het aantal (gewogen) stemmen dat deze partijen destijds behaalden. Bij kandidatenlijsten van politieke partijen die op dit moment geen zetel hebben in de Eerste Kamer wordt eerst gekeken naar het aantal kieskringen (provincies en kiescolleges) waar zij deelnemen. Bij deelname in een gelijk aantal kieskringen wordt geloot. BBB en JA21 nemen elk in 12 kieskringen deel. Volt neemt in 11 kieskringen deel. Volt kreeg daarom lijstnummer 16 toegewezen. Voor de lijstnummering van BBB en JA21 werd geloot.

 1. Forum voor Democratie
 2. VVD
 3. CDA
 4. GROENLINKS
 5. D66
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 7. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 8. SP (Socialistische Partij)
 9. ChristenUnie
 10. Partij voor de Dieren
 11. 50PLUS
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)
 14. JA21
 15. BBB
 16. Volt

Beroep

Belanghebbenden en kiezers kunnen in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd). Dit kan tot en met vier dagen na de zitting, 12 mei 2023. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De onherroepelijk vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.