Kandidatenlijst waterschapsverkiezing Vechtstromen 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een wijziging aangebracht  in de kandidatenlijst van 50PLUS. Anders dan op dit proces-verbaal vermeld staat, komt op de lijst van partij 50PLUS de kandidaat G. Schuurman op de derde plaats en kandidaat H.M. Luppes op de zevende plaats te staan.