Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen definitief

De kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart zijn definitief vastgesteld. Op 13 februari 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in twee beroepszaken rond de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezingen. Daarmee zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vast komen te staan.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Op vrijdag 3 februari stelden de centraal stembureaus van de waterschappen de kandidatenlijsten vast. Er werden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee beroepen ingesteld tegen beslissingen van de centraal stembureaus.

De partij 50PLUS stelde beroep in tegen een besluit van het centraal stembureau voor het Waterschap Vechtstromen. 50PLUS vond dat het centraal stembureau was uitgegaan van een foutieve kandidatenlijst waarop twee kandidaten waren verwisseld. De Raad van State was van oordeel dat het centraal stembureau de verzuimen had moeten constateren en de partij in de gelegenheid had moeten stellen om die fouten te herstellen. Nu dat ter zitting alsnog kon worden gedaan, heeft de Raad van State de juiste kandidatenlijst vastgesteld.

Een kiezer stelde beroep in tegen een beslissing van het centraal stembureau voor het Waterschap Aa en Maas om een kandidaat van de lijst van de partij Ouderen Appèl – Hart voor Water te schrappen. De Raad van State oordeelde dat de kandidaat terecht is geschrapt van de lijst, omdat de foto en het BSN-nummer niet zichtbaar waren op de kopie van het legitimatiebewijs van de kandidaat.

Hieronder vindt u de processen-verbaal van de vastgestelde kandidatenlijsten per waterschap en bijbehorende EML-bestanden, voor zo ver die op dit moment zijn ontvangen. De EML-bestanden worden ook gepubliceerd op data.overheid.nl

Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2023