Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden met de coronapandemie. De Kiesraad heeft meerdere adviezen gegeven op het gebied van COVID-19 en de maatregelen die nodig zijn voor veilige verkiezingen. In dit jaarverslag komt verder onder meer de wisseling van voorzitter, de transitie tot verkiezingsautoriteit en de nieuwe verkiezingssoftware aan bod.

een stemhokje in een gymzaal in Boxtel wordt gereinigd door een vrouw met een geel hesje. dit is van bovenaf gefotografeerd
©Kiesraad / Phil Nijhuis