Jaarverslag Kiesraad 2002

Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kiesraad in 2002 1 advies uitgebracht, over stemmen op maandag of dinsdag en verkorting termijn eerste samenkomst Tweede Kamer. Naast dit advies heeft de Kiesraad op 30 augustus 2002 spontaan advies uitgebracht over diverse onderwerpen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 en de Tweede Kamerverkiezing van 15 mei 2002.