Jaarverslag Kiesraad 2001

In 2001 heeft de Kiesraad op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken 2 adviezen uitgebracht. Advies van 19 juni 2001 over wijziging van de Kieswet in verband met het project Kiezen op Afstand en advies van 23 juli 2001 over het concept van de Tijdelijke referendumregeling modellen. Daarnaast heeft de Kiesraad op 25 oktober 2001 spontaan advies uitgebracht over verkorting van de termijn tussen raadsverkiezing en eerste samenkomst van de raad tot 8 dagen en afschaffing van beroep op de bestuursrechter tegen de beslissing tot toelating als lid van de raad.