Broncode OSV2020-U gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 stelt de Kiesraad versie 1.4.3 van de OSV2020-U software beschikbaar. Hieronder vindt u de broncode van OSV2020-U.

De algemene Creative Commons zero verklaring (CC0) is niet van toepassing op de broncode OSV2020-U.