Toetsingsrapport Expleo OSV2020 programma Uitslagvaststelling

De Kiesraad heeft laten toetsen of de vernieuwde Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) voldoet aan de in de wet- en regelgeving opgenomen eisen. De toets is uitgevoerd door een onafhankelijke partij, Expleo. De conclusie van het onderzoek is dat de software voldoet aan de gestelde eisen. Bij het testen van de functionaliteit voor de berekening van de verkiezingsuitslag en de bijbehorende zetelverdeling zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.

In het rapport worden een aantal verbetermogelijkheden voorgesteld. Deze voorstellen hebben onder meer te maken met een inzichtelijker opbouw van de software, een beschrijving van de opbouw van het programma, en het toevoegen van nog een aanvullende controle op de bestanden die worden ingelezen.

Expleo heeft de toetsing uitgevoerd met nadruk op de ondersteuning van gemeenteraadsverkiezingen. De ondersteuning voor andere verkiezingstypen wordt getoetst voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezing van 2021.