Advies Kiesraad over voorstelwijziging Kiesbesluit programmatuur verkiezingsuitslagen

In grote lijnen kan de Kiesraad zich vinden in wijzigingen van het Kiesbesluit over de vaststelling van verdere regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt om de uitslag vast te stellen. Een van die wijzigingen is het nieuwe hoofdstuk (Ea) in het Kiesbesluit dat overeenkomt met de wijziging van de Kieswet. Ook kan de raad zich vinden in de opgenomen minimale transparantievereisten, zoals het vrij beschikbaar stellen van de standaardprogrammatuur.