Advies Kiesraad over voorstelwijziging Kiesbesluit programmatuur verkiezingsuitslagen

In grote lijnen kan de Kiesraad zich vinden in wijzigingen van het Kiesbesluit over de vaststelling van verdere regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt om de uitslag vast te stellen. Een van die wijzigingen is het nieuwe hoofdstuk (Ea) in het Kiesbesluit dat overeenkomt met de wijziging van de Kieswet. Ook kan de raad zich vinden in de opgenomen minimale transparantievereisten, zoals het vrij beschikbaar stellen van de standaardprogrammatuur.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

De Kiesraad signaleert ook dat verschillende punten in de nota van toelichting nader gespecificeerd en/of gewijzigd dienen te worden. Bijvoorbeeld het opnemen van een evaluatiebepaling en het toepasbaar stellen van de programmatuur voor ook de Eerste Kamerverkiezingen.

De Kiesraad is als toekomstig beheerder van de uitslagprogrammatuur al eerder geconsulteerd over het wetsvoorstel.