Advies over wijziging Kiesregeling - Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

De nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen introduceert diverse controle- en herstelmogelijkheden en heeft als doel te zorgen voor een betrouwbaarder en transparanter proces van uitslagvaststelling. Om dat te bereiken is het voornemen om het wettelijke proces van uitslagvaststelling ingrijpend te veranderen. Een aanpassing van de in het proces te gebruiken standaardformulieren (modellen) hoort daarbij. De Kiesraad kan zich in grote lijnen vinden in de voorgestelde modellen. In dit advies doet de raad een aantal opmerkingen en aanbevelingen.